ZIRKONIA FOR RESTORASJONER UTEN PORSELEN FASETTER

Prettau® Zirconia er det foretrukne materialet for ofte forekommende problemer som feks redusert tilgjengelig plass, bruxisme eller porselsensavskallinger.  Prettau® Zirconia  gir en funksjonell og samtidig estetisk løsning.

Dette meget biokompatible og ikke-porøse materialet skiller seg ut gjennom sin ekstremt høye translucens og  naturlige utseende. På grunn av disse egenskapene, og hvis den brukes i forbindelse med vår fargeteknikk, kan bruken av feltspatkeramikk elimineres helt. På denne måten kan estetisk tiltalende restaurasjoner med full zirkonium, dvs. Prettau® Bridge, realiseres.

Indikasjonsområder

  • Partielle og enkeltkroner
  • Inlays, onlays og laminater
  • Broer med opptil 14 ledd (okklusivt skrudd eller sementert)
  • Alle indikasjoner kan produseres helt anatomisk eller reduseres for oppbygning med keramikk

Karaktersitikker

Prettau® Zirconia er delvis stabilisert med yttrium og beriket med aluminium. Dette resulterer i  materialegenskaper som en høy bøyestyrke på opptil 1200 MPa, en høy temperaturbestandighet, samt en konstant krympefaktor som gir høyest mulig presisjon.

  • Høyere translusens på grunn av optimalisert mikrostruktur av zirkoniet
  • Ingen keramisk avskalling
  • Ingen slitasje på den antagonistiske tannen
  • 200% høyere bøyestyrke, takket være eliminering av overflatekeramikken
  • Spesielt egnet på implantater, når det er redusert tilgjengelig plass eller restaureringer med gingivalrekonstruksjoner