Prettau® Anterior® er et nytt og svært biokompatibelt zirkonium fra Zirkonzahn. På grunn av sin høye gjennomskinnelighet er den ideell for bruk i fremre tannregion. Det er  derfor et ideelt alternativ til litiumdisilikat( Glesskeram som feks emax). Prettau® Anterior® kan også brukes i sidesegmentene

Karaktersitikker

  • Ekstremt gjennomsiktig zirkoniumoksid for utdyping av enkeltkroner, inlays, onlays, fasetter og maksimalt 3-enhetsbroer (fullformede eller reduserte strukturer for keramisk lagdeling)
  • Bøyestyrke på 670 MPa (University of Pennsylvania)
  • Spesielt egnet for det fremre tannområdet
  • Ideelt alternativ til litiumdislicat
  • Indisert  også for bakre tannrestaureringer
  • Høyere gjennomskinnelighet på grunn av optimalisert mikrostruktur av zirkoniet
  • Ingen keramisk flis og slitasje mot antagonisttannen
Prettau-Anterior-1