Helprotese

Tilvirket i Akryl.  Hele produksjonen skjer i våre lokaler i Oslo sentrum.

Pris: 4200,-

Produksjonsgang:

  1. Besøk :primæravtrykk
    Vi anbefaler å produsere først en individuell skje og bittblokk ved produksjon av helprotese i akryl. Bittblokken gir oss  bitthøyden, men også leppelinje, smilelinje og midtlinje. Normalt er alginatavtrykk foretrekket avtrykksmasse fra tannlegens side, men vi anbefaler avtrykk i silikon eller polyeter da disse er mer bestandig.
  2. Besøk: Innprøving og justering av bittblokk til riktig vertikal dimensjon. Avtrykk med bittblokk og/ eller funksjonavtrykk i ind.tilpasset avtrykkskje
  3. Besøk: Innprøving av tenner
  4. Ferdigstillelse av protese

Partielle proteser

Vi produserer partielle proteser av høy kvalitet. Vi kan tilby skjellett i PEEK eller Kromkobolt

Pris: 4800,-

I Peek

I Kromkobolt og akryl